banner stránky

Olej a rozpúšťadlo a monomér

 • Tetrahydrofurán |109-99-9

  Tetrahydrofurán |109-99-9

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Tetrahydrofurán Vlastnosti Bezfarebná prchavá kvapalina so zápachom podobným éteru.Bod topenia (°C) -108,5 Bod varu (°C) 66 Relatívna hustota (Voda=1) 0,89 Relatívna hustota pár (vzduch=1) 2,5 Tlak nasýtených pár (kPa) 19,3 (20°C) Spaľovacie teplo (kJ/ mol) -2515,2 Kritická teplota (°C) 268 Kritický tlak (MPa) 5,19 Rozdeľovací koeficient oktanol/voda 0,46 Bod vzplanutia (°C) -14 Teplota vznietenia...
 • Izobutyrylchlorid |79-30-1

  Izobutyrylchlorid |79-30-1

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Izobutyrylchlorid Vlastnosti Bezfarebná kvapalina Hustota (g/cm3) 1,017 Bod topenia (°C) -90 Bod varu (°C) 93 Bod vzplanutia (°C) 34 Tlak pár (20°C) 0,07 mmHg Rozpustnosť Miešateľný s chloroformom, ľadovou kyselinou octovou, éterom, toluénom, dichlórmetánom a benzénom.Aplikácia produktu: 1.Izobutyrylchlorid je dôležitý medziprodukt organickej syntézy, ktorý sa používa pri syntéze liekov, pesticídov a farbív a iných...
 • Valerylchlorid |638-29-9

  Valerylchlorid |638-29-9

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Valerylchlorid Vlastnosti Bezfarebná kvapalina Hustota (g/cm3) 1,016 Teplota topenia (°C) -110 Teplota varu (°C) 125 Teplota vzplanutia (°C) 91 Tlak pár (25°C) 10,6 mmHg Rozpustnosť Rozpustný v organických rozpúšťadlách, ako je éter.Aplikácia produktu: 1.Valerylchlorid sa bežne používa v organickej syntéze pri acylačných reakciách na zavedenie valerylových skupín do iných molekúl na výrobu acylovaných produktov.2.Je to...
 • Butyrylchlorid |141-75-3

  Butyrylchlorid |141-75-3

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Butyrylchlorid Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina s dráždivým zápachom po kyseline chlorovodíkovej Hustota (g/cm3) 1,026 Teplota topenia (°C) -89 Teplota varu (°C) 102 Teplota vzplanutia (°C) 71 Tlak pár (20 °C) 39 hPa Rozpustnosť Miešateľná v éteri.Aplikácia produktu: 1. Medziprodukty chemickej syntézy: Butyrylchlorid možno použiť ako dôležitý východiskový materiál a činidlo v organickej syntéze.2. Acylačná oblasť...
 • Propionylchlorid |79-03-8

  Propionylchlorid |79-03-8

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Propionylchlorid Vlastnosti Bezfarebná kvapalina s dráždivým zápachom Hustota (g/cm3) 1,059 Teplota topenia (°C) -94 Teplota varu (°C) 77 Teplota vzplanutia (°C) 53 Tlak pár (20°C) 106 hPa Rozpustnosť Rozpustný v etanole.Aplikácia produktu: 1.Propionylchlorid sa používa v organickej syntéze na acylačné reakcie, zvyčajne na zavedenie propionylových skupín.2. Používa sa aj pri príprave chemikálií, ako sú...
 • Izobutyraldehyd |78-84-2

  Izobutyraldehyd |78-84-2

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Butyraldehyd Vlastnosti Bezfarebná kvapalina so silným dráždivým zápachom Hustota (g/cm3) 0,79 Bod topenia (°C) -65 Bod varu (°C) 63 Bod vzplanutia (°C) -40 Rozpustnosť vo vode (25°C ) 75g/l Tlak pár (4,4°C) 66mmHg Rozpustnosť Miešateľný v etanole, benzéne, sírouhlíku, acetóne, toluéne, chloroforme a éteri, mierne rozpustný vo vode.Aplikácia produktu: 1.Priemyselné použitie: Izobutyraldehyd sa bežne používa ...
 • Butyraldehyd |123-72-8

  Butyraldehyd |123-72-8

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Butyraldehyd Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina s dusivým aldehydovým zápachom Hustota (g/cm3) 0,817 Teplota topenia (°C) -96 Teplota varu (°C) 75 Teplota vzplanutia (°C) 12 Rozpustnosť vo vode (25°C ) 7,1 g/100 ml Tlak pár (20°C) 90 mmHg Rozpustnosť Mierne rozpustný vo vode.Miešateľný s etanolom, éterom, etylacetátom, acetónom, toluénom, mnohými ďalšími organickými rozpúšťadlami a olejmi.Aplikácia produktu: 1.Butyraldehyd je ...
 • Benzaldehyd |100-52-7

  Benzaldehyd |100-52-7

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Vlastnosti benzaldehydu Svetložltá kvapalina s aromatickou vôňou Hustota (g/cm3) 1,044 Teplota topenia (°C) -26 Teplota varu (°C) 178 Teplota vzplanutia (°C) 145 Tlak pár (45°C) ) 4 mmHg Rozpustnosť Miešateľný s etanolom, éterom, prchavými a neprchavými olejmi, mierne rozpustný vo vode.Aplikácia produktu: 1. Priemysel vôní: Benzaldehyd je široko používaný ako prísada do chutí a vôní a je bežný...
 • 2-etylhexanal |123-05-7

  2-etylhexanal |123-05-7

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu 2-etylhexanal Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina Hustota (g/cm3) 0,809 Teplota topenia (°C) -76 Teplota varu (°C) 163 Teplota vzplanutia (°C) 42,2 Tlak pár (25°C) 2,11 mmHg Rozpustnosť Mierne rozpustný vo vode.Aplikácia produktu: 1,2-Etylhexanal sa široko používa v priemysle, najmä v reakciách organickej syntézy, ako napríklad na prípravu vôní, farbív a pesticídov.Používa sa aj ako surovina pre...
 • Anhydrid kyseliny izomaslovej |97-72-3

  Anhydrid kyseliny izomaslovej |97-72-3

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Anhydrid kyseliny izomaslovej Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina s dráždivým zápachom Hustota (g/cm3) 0,954 Teplota topenia (°C) -56 Teplota varu (°C) 182 Teplota vzplanutia (°C) 152 Tlak pár (67° C) Rozpustnosť 10 mmHg Rozpustný vo väčšine organických rozpúšťadiel, ako sú alkoholy, étery a estery.Aplikácia produktu: 1. Anhydrid kyseliny izomaslovej sa môže použiť ako dôležité činidlo v organickej syntéze, bežne používané pri esterifikácii, ...
 • Anhydrid kyseliny valérovej |2082-59-9

  Anhydrid kyseliny valérovej |2082-59-9

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu Anhydrid kyseliny valérovej Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina s dráždivým zápachom Hustota (g/cm3) 0,944 Teplota topenia (°C) -56 Teplota varu (°C) 228 Teplota vzplanutia (°C) 214 Tlak pár (25° C) 5Pa Rozpustnosť Mierne rozpustný v chloroforme a metanole.Aplikácia produktu: 1. Anhydrid valérovej sa používa hlavne ako činidlo a medziprodukt v organickej syntéze.2. Môže sa použiť na prípravu zlúčenín s rôznymi funkciami...
 • Anhydrid kyseliny n-maslovej |106-31-0

  Anhydrid kyseliny n-maslovej |106-31-0

  Fyzikálne údaje produktu: Názov produktu anhydrid kyseliny n-maslovej Vlastnosti Bezfarebná transparentná kvapalina s ľahkým voňavým zápachom Hustota (g/cm3) 0,967 Teplota topenia (°C) -75 Teplota varu (°C) 198 Teplota vzplanutia (°C) 190 Rozpustnosť vo vode (20°C) Rozkladá sa Tlak pár (79,5°C) 10 mmHg Rozpustnosť Rozpustný v alkoholoch, éteroch a niektorých organických rozpúšťadlách, rozpustný vo vode.Aplikácia produktu: Anhydrid kyseliny n-maslovej sa používa hlavne ako acylačné činidlo v organických ...
123456Ďalej >>> Strana 1/10